23 בינו׳ 2008

60 שנה למדינה - משימות

משימה ראשונה - היכנס לקובץ המצורף כדי לראות את המשימה.
http://orengilor.googlepages.com/task1.pdf

משימה שנייה -היכנס לקובץ המצורף כדי לראות את המשימה
***המשימה מיועדת רק למי שעלה ארצה
http://orengilor.googlepages.com/task2.pdf

משימה שלישית - היכנס לקובץ המצורף כדי לראות את המשימה
http://orengilor.googlepages.com/task3.pdf

משימה רביעית - היכנס לקובץ המצורף כדי לראות את המשימה
http://orengilor.googlepages.com/task4.pdf

משימה חמישית- היכנס לקובץ המצורף כדי לראות את המשימה
http://orengilor.googlepages.com/task5.pdf

משימה שישית ושביעית- היכנס לקובץ המצורף כדי לראות את המשימה
http://orengilor.googlepages.com/task67.pdf

אין תגובות: