29 בינו׳ 2008

בלוג

בלוג, הגדרה -

יומן רשת, רשומון.

בלוג ("Blog", קיצור של Web-Log, יומן רשת), יומן רשת מקוון המאפשר לגולשים לחלוק את חייהם הפרטיים, סיפוריהם, דעותיהם, השקפת עולמם, או כל מידע אחר ברשת האינטרנט.


דפי עבודה:

דף למדריכים:

http://orengilor.googlepages.com/BLOGguides.pdf

דף - תעודת זהות:

http://orengilor.googlepages.com/identitycard.pdf

23 בינו׳ 2008

60 שנה למדינה - משימות

משימה ראשונה - היכנס לקובץ המצורף כדי לראות את המשימה.
http://orengilor.googlepages.com/task1.pdf

משימה שנייה -היכנס לקובץ המצורף כדי לראות את המשימה
***המשימה מיועדת רק למי שעלה ארצה
http://orengilor.googlepages.com/task2.pdf

משימה שלישית - היכנס לקובץ המצורף כדי לראות את המשימה
http://orengilor.googlepages.com/task3.pdf

משימה רביעית - היכנס לקובץ המצורף כדי לראות את המשימה
http://orengilor.googlepages.com/task4.pdf

משימה חמישית- היכנס לקובץ המצורף כדי לראות את המשימה
http://orengilor.googlepages.com/task5.pdf

משימה שישית ושביעית- היכנס לקובץ המצורף כדי לראות את המשימה
http://orengilor.googlepages.com/task67.pdf

18 בדצמ׳ 2007

4 בדצמ׳ 2007

e- mail

e-mail הוא קיצור של electronics mail כלומר דואר אלקטרוני.

דפים בנושא:
http://orengilor.googlepages.com/gmail.pdf

27 בנוב׳ 2007